Håll ihop Sverige

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som varit här i mer än ett år.

Det handlar inte om ”vi och dom”, det handlar om oss

Många av Sveriges ensamkommande ungdomar har varit här i flera år. Sveriges behandling av dessa utsatta unga splittrar familjer, skolklasser, idrottsföreningar och församlingar runt om i landet, och lämnar irreparabla skador i hela det svenska samhället.
Dessutom behöver vi alla ungdomar. I vården, i omsorgen, i servicenäringen och i många andra yrken där det redan idag råder brist på arbetskraft.
För de ensamkommandes och för hela Sveriges skull är amnesti den enda rimliga lösningen.

Våra ambassadörer