Håll ihop Sverige

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som varit här i mer än ett år.

Hitta en human lösning för Sveriges ensamkommande ungdomar – nu!

Nästan varje dag efter jobbet åker Farhad Haidari de sex milen mellan Malmö och Ljungbyhed för att vinka till sin vän Esmat Rezai genom fönstret. Medan andra gymnasieungdomar i Sverige gick tillbaka till skolan som vanligt i augusti 2020 tillåts inga personliga besök på Migrationsverkets förvar. 19-årige Malmöbon Esmat Rezai sökte skydd i Sverige som barn för snart fem år sedan. Han gick i samma klass som sin vän Farhad på Framtidsgymnasiet i Malmö och planerade att bli polis. Nu har Esmat varit inlåst i Migrationsverkets förvar i Ljungbyhed i snart åtta månader, i väntan på tvångsutvisning till kriget i Afghanistan. Esmat är inte dömd för något brott.
Den nationella kampanjen “Håll ihop Sverige – Flyktingamnesti för de ensamkommande” vill se en omedelbar och human politisk lösning för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som har varit här i mer än ett år.
I denna rapport beskrivs några av de centrala brister i asylprocessen som Sveriges ensamkommande ungdomar som grupp ställts inför sedan de sökte skydd i vårt land som barn, de flesta 2015.
Vi vill även visa på de långsiktiga konsekvenserna av en utebliven human lösning, såväl för de unga som för det svenska samhället som helhet, samt vikten av omedelbar rättelse.

Bild: 19-årige Malmöbon Esmat Rezai har varit inlåst i Migrationsverkets förvar i åtta månader, utan att ha begått något brott. Utanför stängslet vinkar hans klasskamrat Farhad Haidari. Foto: EvaMärta Granqvist

"Håll ihop Sverige- Flyktingamnesti för de ensamkommande" lämnar in klagomål till FN


"KAMPANJEN "HÅLL IHOP SVERIGE" anmäler regeringen till FN, för grova systematiska brott mot mänskliga rättigheter. En rad kända svenskar står bakom uppropet om att de ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna från 2015 ska få stanna.

– Sverige låtsas bara vara en humanitär stormakt, säger människorättsjuristen Parul Sharma."


Dagens Nyheter skriver om vårt klagomål till FN


Kontakta oss gärna för mer information
EvaMärta Grangvist 076-793 35 25
Joel Larsson 073-828 98 57
 Marit Törnqvist +31618 936 118
Anders Wijkman 070-630 10 52Det handlar inte om ”vi och dom”- det handlar om oss

Nu har vi öppnat en namninsamling för enskilda att skriva under.
Kräv permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som har varit här i mer än ett år.
Skriv under och dela sedan vidare i sociala medier!
Skriv under! 

Många av Sveriges ensamkommande ungdomar som sökt skydd från krig och förföljelse, har väntat på asyl i flera år. Sveriges 
omänskliga behandling av dessa utsatta unga, i form av bland annat godtyckliga åldersuppskrivningar, omotiverad inlåsning i förvar och tvångsutvisning till krigsdrabbade länder, splittrar familjer, skolklasser, idrottsföreningar och mförsamlingar runt om i landet, och lämnar irreparabla skador i hela det svenska samhället.
Dessutom behöver vi alla ungdomar. I vården, i omsorgen, i servicenäringen och i många mandra yrken där det redan idag råder brist på arbetskraft.
Amnesti är den enda rimliga lösningen för alla.

Våra ambassadörer

Vi är stolta över att presentera våra ambassöder, den senaste i raden är Astrid Lindgrens dotter, Karin Nyman:
"Det är ju obegripligt orättfärdigt och grymt, de var nödhjälpssökande ungdomar som först hjälptes att skapa ny tillvaro och starka band här, som utbildade sig och äntligen borde få vara trygga, och nu efter år av ovisshet om sin framtid körs härifrån till något som de fruktar värre än döden. Flera stycken tar hellre livet av sig här i landet, läser jag. Men så kan vi väl bara inte göra! Jag hör i andanom min mammas och andra svenska gamla barnrättsförsvarares häpna förtrytelse. Vi kan bara inte. Ge dem amnesti."
Läs mer om våra ambassadörer och deras syn på amnesti här

Karin Nyman

AMBASSADÖRER

Karin Nyman
Astrid Lindgrens dotter
Anders Wijkman
Författare och debattör
Suzanne Osten
Regissör
KG Hammar
Ärkebiskop emeritus
Thomas Hammarberg
Riksdagsledamot
Styrelseledamot Tro och solidaritet

Dan Israel
Förläggare, Leopard förlag
Parul Sharma
Människorättsjurist och författare
Helena Lindholm
Professor
Freds- och utvecklingsforskare
Bertil Kågedal
Professor emeritus i klinisk kemi, Linköpings Universitet
Thomas Avén
ordförande Läkare I Världen

Abdul Ghafoor
Founder an Director of Afghanistan Migrants Advice and SupportOrganisation (AMASO)
Henry Ascher
Professor
Barn- och ungdomsläkare
Marit Törnqvist
Illustratör
Författare
Anders Silfverdal
Sjukhuspastor i Östersund
familjehemsförälder, aktiv i kyrkligt flyktingarbete
Sara Brachet
fd projektanställd diakoniassistent i Svenska kyrkan Paris