Håll ihop Sverige

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som varit här i mer än ett år.

Det handlar inte om ”vi och dom”, det handlar om oss

Nu har vi öppnat en namninsamling för enskilda att skriva under.
Kräv permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som har varit här i mer än ett år.
Skriv under och dela sedan vidare i sociala medier!
Skriv under! 

Många av Sveriges ensamkommande ungdomar som sökt skydd från krig och förföljelse, har väntat på asyl i flera år. Sveriges 
omänskliga behandling av dessa utsatta unga, i form av bland annat godtyckliga åldersuppskrivningar, omotiverad inlåsning i förvar och tvångsutvisning till krigsdrabbade länder, splittrar familjer, skolklasser, idrottsföreningar och mförsamlingar runt om i landet, och lämnar irreparabla skador i hela det svenska samhället.
Dessutom behöver vi alla ungdomar. I vården, i omsorgen, i servicenäringen och i många mandra yrken där det redan idag råder brist på arbetskraft.
Amnesti är den enda rimliga lösningen för alla.

"Jag behöver bara en chans som dom andra..."

En journaliststudent från Norrbotten träffar "Ali" som lever som papperslös ensamkommande någonstans i Sverige. Han delar sina tankar om sin situation. I reportaget berättar också en frivillig familjehemsmamma om sina upplevelser. Migrationsverket ger sin syn på de ensamkommandes situation och Christina Höj Larsen från Vänsterpartiet talar om svikna löften från regering och riksdag.

Våra ambassadörer

Vi är stolta över att presentera våra ambassöder, den senaste i raden är Astrid Lindgrens dotter, Karin Nyman:
"Det är ju obegripligt orättfärdigt och grymt, de var nödhjälpssökande ungdomar som först hjälptes att skapa ny tillvaro och starka band här, som utbildade sig och äntligen borde få vara trygga, och nu efter år av ovisshet om sin framtid körs härifrån till något som de fruktar värre än döden. Flera stycken tar hellre livet av sig här i landet, läser jag. Men så kan vi väl bara inte göra! Jag hör i andanom min mammas och andra svenska gamla barnrättsförsvarares häpna förtrytelse. Vi kan bara inte. Ge dem amnesti."
Läs mer om våra ambassadörer och deras syn på amnesti här

Karin Nyman

AMBASSADÖRER

Karin Nyman
Astrid Lindgrens dotter
Anders Wijkman
Författare och debattör
Suzanne Osten
Regissör
KG Hammar
Ärkebiskop emeritus
Thomas Hammarberg
Riksdagsledamot
Styrelseledamot Tro och solidaritet

Dan Israel
Förläggare, Leopard förlag
Parul Sharma
Människorättsjurist och författare
Helena Lindholm
Professor
Freds- och utvecklingsforskare
Bertil Kågedal
Professor emeritus i klinisk kemi, Linköpings Universitet
Thomas Avén
ordförande Läkare I Världen

Abdul Ghafoor
Founder an Director of Afghanistan Migrants Advice and SupportOrganisation (AMASO)
Henry Ascher
Professor
Barn- och ungdomsläkare
Marit Törnqvist
Illustratör
Författare
Anders Silfverdal
Sjukhuspastor i Östersund
familjehemsförälder, aktiv i kyrkligt flyktingarbete
Sara Brachet
fd projektanställd diakoniassistent i Svenska kyrkan Paris