En ytterst utsatt grupp

Generella missförhållanden som de ensamkommande har utsatts för är bland annat:
  • den tillfälliga begränsningslagen som trädde i kraft retroaktivt
  • bristande rättssäkerhet i asylprocessen
  • bristande tolkning av landinformation om det land dit utvisningarna sker.
Dessutom har de ensamkommande som grupp drabbats av:  
  • godtyckliga åldersuppskrivningar
  • ovetenskapliga medicinska åldersbedömningar
  •  den oklara gymnasielagen.
  • oacceptabla väntetider